Bilje Tošić

Biljna medicina kao i njeni preparati ne mogu zameniti sve lekove, ali u mnogim slučajevima mogu lečiti ili pomoći u lečenju raznih bolesti kao dopuna. Na temelju dosadašnjih iskustava i znanja stečenog kroz vekove, mogli bismo reći kako je majka priroda farmaceut, a listovi, kora, zrnasti plodovi, cvetovi, seme i koren biljaka njeni su lekovi. Svakako savremena nauka u nekim segmentima ima prednosti, ali biljna medicina danas predstavlja skoro nezamenjivu dopunu oficijalnoj (zapadnoj) medicini i u velikom broju slučajeva izuzetno poboljšava terapijski učinak. Preparati biljne medicine mogu se koristiti u lečenju gotovo svih oboljenja, s tim što su jeftiniji, sigurniji i djelotvorniji od nekih sintetičkih lekova, nekada nažalost vrlo toksičnih lekova. Sve proisteklo iz farmakoindustrije ima svog dvojnika u prirodi i iz nje vuče matricu. Svakako, biljni lek ne može zameniti sve farmaceutske proizvode ali njihova primena je u razvijenom svetu sve češća, rasprostranjenija takoreći u pravoj ekspanziji. Danas su poznata mnoga lekovita svojstva biljnih preparata koji se koriste u fitoterapiji. Ova svojstva su poznata i farmaceutskoj industriji koja ih nažalost iz ko zna kojih razloga retko koristi. Tradicija biljne medicine i njenih preparata datira još od neandertalaca u čijim grobnim mestima su pronađeni ostaci primene raznih biljaka u lečenju. Primenjujući tradiciju u biljnoj medicini koja datira još od pre 150 godina u porodici Tošić i naravno uz primenu savremenih znanja došli smo do sadašnjih uspeha u lečenju raznih oboljenja, čak i onih najtežih etiologija ali uz stalnu kontinuiranu evaluaciju lekara. Biljna medicina je Bogu Hvala sada Vaš slobodan izbor u lečenju.

Showing all 5 results